NATIONALSCEN FÖR BARN OCH UNGA

Från 1 januari 2018 är Unga Klara av regeringen utsedd till nationalscen för barn och unga.

Unga Klara vill ge alla barn och vuxna teater av hög kvalitet och driva den konstnärliga utvecklingen av teater med barnperspektiv både nationellt och internationellt. Med blicken inställd på framtidens barn bedriver Unga Klara sin verksamhet, ständigt i dialog med samhälle och publik i den konstnärliga processen.

BONSAI – EN KLASSRUMSFÖRESTÄLLNING

Backa Teater, Fatta! och Unga Klara går samman för att gemensamt belysa samtycke och maskulinitet för en ung publik. En föreställning med pedagogiskt arbete på plats i skolan, där maktstrukturerna frodas och framtida mansroller befästs. Tillsammans utforskar och problematiserar vi kopplingen mellan de strukturer och föreställningar som idag finns gällande hur vi ska förhålla oss till varandra. Genom egen delaktighet vänds blicken till den enskilda individen och hur en själv skapar förändring. Utifrån en intim föreställning och öppnar vi upp för ett samtal kring samtycke, respekt och ömsesidighet. Premiär 26 september, turné på skolor i Stockholms län under hösten 2017.

DOKUMENTATIONEN HELA ALLTET

Unga Klara har tillsammans med Riksutställningar och Stadsmuseet i Stockholm tagit fram publikationen Hela alltet – Hur Unga Klara arbetar med teater och generationsmöten.

I boken dokumenterar etnologen Susanne Höglin och fotografen Sara P Borgström Unga Klaras arbetsprocess i samband med skapandet av en teaterföreställning för de allra yngsta och de allra äldsta. Nu kan du beställa ditt eget ex av boken Hela Alltet, 180 kr inkl. moms via länken nedan. Kom i håg att ange postadress så skickar vi boken hem till dig!

Kommande händelser Fler>

13 mars kl. 13:00
Plats: Unga Klara/Lagret
13 mars kl. 13:00
Plats: Unga Klara/Lagret
14 mars kl. 19:00
Plats: Unga Klara/Lagret
14 mars kl. 19:00
Plats: Unga Klara/Lagret
15 mars kl. 19:00
Plats: Unga Klara/Lagret
15 mars kl. 19:00
Plats: Unga Klara/Lagret
16 mars kl. 19:00
Plats: Unga Klara/Lagret
16 mars kl. 19:00
Plats: Unga Klara/Lagret
Translate