Revolt och uppror Workshop - BRINN

Skolor som sett föreställningen BRINN på Unga Klara kan boka skriv-workshopen Revolt och uppror! ".

"Om du skulle göra revolt mot något vad skulle det vara?" 

Utifrån frågeställningen kan du ge din elevgrupp möjlighet till att vidare reflektera och skapa egna fördjupande texter kring ett av teman i föreställningen BRINN, som ni sett på Unga Klara. På denna workshop får eleverna verktyg för att i olika litterära former skriva kring temat Revolt och uppror.

Under 2 timmar får eleverna enskilt eller i grupp, utifrån sina idéer och tankar, utveckla sina texter tillsammans med workshopledarna.

Eleverna visar upp sina texter frivilligt för klassen, läraren och workshopledarna.

Kontakt och bokning

Julian Vigil, pedagog
[email protected]

BOKA MED SUBVENTION!

För skolor i Stockholms stad:

Skolor inom Stockholms stad kan boka workshopen genom Kulan. Då bokar ni med 50% subvention och betalar endast halva priset för workshopen. Boka genom Kulan

För skolor i Stockholms region:

Skolor inom Stockholms regionen kan boka workshopen med 50% subvention och betalar endast halva priset för workshopen.

Ansök om subventionen genom att mejla till: [email protected]

Foto: Kelly Sikkema