Nyheter : Unga Klara samarbetar med Stockholms konstnärliga högskola

2020-04-15: Unga Klara föreläser och workshoppar om arbetsmetoder och delaktighet med publiken för och tillsammans med studenterna på den fristående kursen "Introduktion till scenkonst" på Institutionen för scenkonst Stockholms konstnärliga högskola (SKH).

Unga Klaras ensemble i klassrumsföreställningen Ögonblicket, foto Eva Edsjö.

Nyhet 2020-04-15:
I veckan inleds ett samarbete mellan Unga Klara och Stockholms konstnärliga högskola, SKH; en treveckorskurs för studenterna på den fristående kursen "Introduktion till scenkonst" på Institutionen för scenkonst. Unga Klara kommer att hålla föreläsningar och leda workshops med studenterna via digitala plattformar och andra hjälpmedel, eftersom SKH just nu tillämpar distansundervisning. Studenterna ska få möjlighet att ta del av Unga Klaras metoder i arbetet med scenkonst för barn och unga, där barnets perspektiv alltid står i centrum. Tanken är också att visa hur Unga Klara skapar delaktighet med publiken.

Alla i Unga Klaras ensemble medverkar i kursmomentet tillsammans med Farnaz Arbabi och Gustav Deinoff, konstnärliga ledare på teatern.

Julian Vigil arbetar som pedagog på Unga Klara och har planerat kursen.

- Det är första gången som jag som pedagog på Unga Klara planerar en utbildning på SKH och första gången som jag i mitt yrkesliv planerar en utbildning som ska ske endast på distans, säger Julian. - Det ska bli spännande att se hur det fungerar och hur studenterna tycker att det fungerar! Jag hoppas att studenterna ska bli pepp och vilja arbeta på olika sätt med scenkonst för barn- och unga i sitt framtida yrkesliv!

Läs mer om kursen "Introduktion för scenkonst" här.

Bilden: Unga Klaras ensemble i klassrumsföreställningen Ögonblicket, foto Eva Edsjö.