Nyheter : Farnaz Arbabi intervjuas av Birgitta Haglund i Arbetaren

2020-11-09: Kulturjournalisten Birgitta Haglund inleder sin artikel i tidningen Arbetaren, publicerad den 6 november 2020, såhär: "När regissören Farnaz Arbabi läste De kommer att drunkna i sina mödrars tårar upplevde hon ett reningsbad i att genom Johannes Anyurus science fiction-dystopi få bearbeta sin rädsla för ökande rasism".

Kulturjournalisten Birgitta Haglunds intervju med Farnaz Arbabi i tidningen Arbetaren berör vår tids polarisering och rädslan för att sticka ut hakan i det offentliga samtalet. Den tar upp att bokens framtidsskildring inte ligger så långt bort från dagens samhälle. Att Farnaz Arbabi med sin tolkning av boken vill skapa både en stark konstupplevelse och något som människor kan spegla sin oro i. Att Johannes Anyuru har skrivit en  science fiction bok som är en postkolonial framtidsdystopi och att det varit svårt ibland att översätta romanen till scen - där den svåraste utmaningen var att låta flickan från framtiden ta gestalt i en annan, jämnårig flicka.

Här kan du läsa intervjun (om du har en prenumeration).

- Jag har varit rädd ända sedan 2010, egentligen, sedan det riksdagsvalet. Jag satt med mitt nyfödda barn bredvid mig och tittade på valvakan, och såg första steget till att rasism skulle bli normaliserat. Jag blev rädd för att mitt hemland Sverige skulle gå åt ett håll där jag och mitt barn inte längre skulle få tillhöra.

Farnaz Arbabi, regissör

- Jag ser ett publikgenomdrag under premiärveckan och i föreställningens andra akt kryper obehaget under huden, det är slavliknande och hotfulla förhållanden som skildras, där människorna i lägret rör sig zombielikt och tröstlöst över golvet.

Birgitta Haglund, kulturjournalist

- Via Johan Sundéns ljusdesign och Mikael Karlssons musik kan de skapa poetiska och starka stämningar.

Birgitta Haglund, kulturjournalist

- Nu handlar den här romanen mest om muslimhat, men rädslan är bredare än så. Fascismen drabbar alla minoriteter, normbrytare och aktivister – i förlängningen drabbar den även kvinnor och kvinnors rättigheter.

Farnaz Arbabi, regissör

- I Danmark har man ju redan infört olika regelsystem för olika medborgare där människor som bor i socioekonomiskt utsatta områden, så kallade getton, till exempel får högre straff för vissa brott om de begås i dessa områden.

Farnaz Arbabi, regissör