…när vi lyser för varandra…

Unga Klara och Kollaborativet presenterar
…när vi lyser för varandra…

 

Spelas på Unga Klara:
25 april kl. 9.30, 10.30, 17.00 plus Unga Klara Salong kl. 18. Då visas en filmad och klippt version av föreställningen, samtal efter visningen.
26 april kl. 9.30, 10.30, 17.00
27 april kl. 9.30, 10.30, 17.00

Målgrupp: Från 2 år
Föreställningen är gratis. Begränsat antal platser. För gruppbokning kontakta bokning@ungaklara.se eller ring 08-506 20 173.

Initiativtagare och projektledare: Ellen Spens
Konceptutveckling och på scen: Ellen Spens, Lisbeth Hagerman/Elin Kattler, Astrid Hemer Nordenhake /Dana Lötberg/Erik Rask
Koreografi: Ellen Spens, Lisbeth Hagerman och Elin Kattler
Scenografi och kostym: Astrid Hemer Nordenhake
Ljus: Dana Lötberg
Musik och projektioner: Erik Rask
Kostymer: Chiara Pellizzer
Scenografi assistenter: Anna Klang och Siri Andersdotter
Kreativ producent: Charlotte Elm Ravn
Teckenspråkig kommunikatör: Gabriella Jäderlund
Teckenspråkskonsulent: Birgitta Ozolins
Referensperson: Lotta Svensson
Foto: Charlotte Elm Ravn
Film: Isac Stridsman

Kollaborativet är ett scenkonstkollektiv med bas i Malmö. Kollaborativet arbetar i gränslandet mellan dans, teater och performancekonst. Läs mer: kollaborativet.se

Scenkonst för de yngsta

…när vi lyser för varandra… är scenkonst för de yngsta i teckenspråkets universum. En sinnlig, omslutande och nära upplevelse där kroppen får möta ljusspel, ljudvibrationer och en levande scenografi. Föreställningen har arbetats fram av Kollaborativet i nära samarbete med teckenspråkiga barn på Motettens förskola i Malmö. Den vänder sig till alla barn oavsett språk – hörselskadade och döva såväl som hörande.

Ett rött garn som slingrar sig in i ett bubbeltält. Inne i tältet är det vitt och ljust – skuggorna fladdrar på väggen. Röda garn rör sig fram och blir till en stor dörr, som krymper till en liten dörr. Plötsligt går en liten människa på den röda vägen, sedan transformeras handen till en krälande spindel. Skådespelarnas händer formar en värld synlig vilket gör allt levande och visuellt. Likt ögon på himlavalvet blickar vi ner på händelser, liv, berättelser inne i tältet. Vi blir omslutna av rörelsers magi … – Birgitta Ozolins, teckenspråksaktivist

Svenskt teckenspråk är ett visuellt, självständigt språk med egen grammatik. Det är ett språk som har skapats och utvecklats naturligt bland döva, precis som talade språk bland hörande. Svenskt teckenspråk erkändes som språk så sent som 1981. Då var Sverige först i världen. Tidigare var språket inte tillåtet i skolor och döva fick kämpa med läppavläsning och talträning. Trots att språkets ställning stärkts genom språklagen 2009, har det fortfarande inte tilldelats helt likställd status som de övriga officiella minoritetsspråken. Idag varnar flera forskare för att språkets framtid är oviss. Anledningen är att de teckenspråkiga miljöerna minskar.

…när vi lyser för varandra… är en del av Kollaborativets tre-åriga projekt med samma namn som syftar till att synliggöra svenskt teckenspråk och stärka de teckenspråkiga barnens delaktighet i kulturlivet. Tack vare stöd från Allmänna Arvsfonden kan föreställningen erbjudas gratis till den yngsta publiken runt om i landet.


Föreställningen genomförs med stöd av:
Allmänna Arvsfonden, Region Skåne, Malmö Stad, Lunds kommun, Crafoordska stiftelsen, Längmanska kulturfonden.

Biljetter

Translate