Gabrielle

Bygger på den sanna historien om den franska lärarinnan Gabrielle Russiers och hennes elev Christian Rossi. 32-åriga Gabrielle och 17-årige Christian inleder ett kärleksförhållande under studentrevolten 1968. De motarbetas av föräldrar, lärare och rättsväsende. Gabrielle ställs inför rätta och sitter i fängelse medan Christian skickas mellan olika vårdinstitutioner. Till slut tar Gabrielle sitt liv på hösten 1969. Pjäsen utarbetades tillsammans med högstadielever och behandlar deras förhållande till vuxenvärlden och samhället.

Medverkande på scen:
Jan Modin
Bo Samuelson
Inga Sarri

Produktion:
Text Ninne Olsson och ensemblen
Regi Ove Wall
Scenografi Eva Levén
Musik Gunnar Edander
Ljus Håkan Backström, Eddie Carlsson

Foto: André Lafolie

Translate