Bortbytingen Al-Harah Theatre

Ett internationellt samarbete mellan Unga Klara och Al-Harah Teater i Betlehem och Riksteatern.

Britt Louise Tillbom och Jan Tiselius att regisserar Selma Lagerlöfs Bortbytingen på Al-Harah Theater i Betlehem, nu besöker de Sverige med sin föreställning. Endast två föreställningar på Unga Klara den 29 april.

Att man nu väljer att arbeta med Bortbytingen hänger ihop med människors situation i det ockuperade Palestina. Speciellt drabbar situationen kvinnorna och barnen och alldeles särskilt de barn som är fysiskt eller psykiskt handikappade.

Berättelsen om trollet som råkar byta sitt trollbarn mot ett människobarn är en stark saga om alla människors lika värde. Den visar vikten av en humanistisk inställning gentemot ”de andra” och av att vi behandlar barn som de människor de faktiskt är. Innehållsmässigt knyter historien väl an till vårt nuvarande tema där uppfostran handlar om makt, om rättigheter och skyldigheter och är en del av varje barns vardag. Det gäller inte minst barn som lever i ett ockuperat land.

Translate