Allt du önskar

OBS! Nytt premiärdatum 21 oktober 2016

Koncept och idé: Bastardproduktion
Regissör: Anne Jonsson
Dramatiker/dramaturg: Talajeh Nasiri
Koreograf: Sandra Medina
Film och ljus: Daniel Andersson
Scenografi och kostym konsult: Erika Magnusson
Ljuddesigner: Foad Arbabi
Assistenter: Ahmed Al-ani, Vera Wästberg
Attributörpraktikant: Nicolina Lindh
3D artist och motion capture: Simon Alexanderson
Skuggspelskonsult: Henrik Bäckbro
Regiassistent: Jonna Dreiman
Grafisk form: Parasto Backman

Medverkande: Lisen Rosell, Nicklas Wedin, Sandra Medina och Yarien Rodriguez

Drömmens kraft – ett frö till en ny värld

Människan är den enda varelsen som kan föreställa sig det som inte är. Däri ligger en förändringskraft som skapar helt nya världar – bara vi får redskap att drömma bortom. Ibland gömmer sig drömmen i ett brus av andra röster, den lägger sig så långt bak att vi inte når den. Ibland kan vi inte skilja på var vår dröm börjar och någon annans slutar.

I drömmen finns ett frö, ett frö som tar dig till platser du inte visste fanns. Ett frö som kan förändra världen. I drömmen vågar du sikta högre, söka dig fram och utforska. Det frö som drömmen sår kan inga krafter stå i vägen för, det fröet växer och skapar nya världar.

ALLT DU ÖNSKAR är ett arbete om drömmars kraft. Vi har i en större research med elvaåringar samlat drömmar om vår framtid och om oss själva. Vi har spårat drömmar och kartlagt dem. Drömmarna har visat sig för oss i all sin storhet och skönhet och i sin sårbarhet för omvärldens ideal.

ALLT DU ÖNSKAR är en researchbaserad devisingföreställning där elever från årskurs 5 är med och bygger de drömvärldar vi tillsammans besöker.

Pedagogisktmaterial finns att ladda ner här: Lärarhandledning ADÖ

Allt du önskar är ett samarbete mellan Bastardproduktion och Unga Klara. Föreställningen görs med stöd av Stockholms läns landsting inom ramen för hälsopedagogiskt projekt och kan därför ges gratis till länets skolor.

Med stöd av: Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Kulturrådet, Innovativ kultur, Konstnärsnämnden och Gålöstiftelsen 

Föreställningens längd: ca 60minuter

Vi söker Samarbetsklasser!

Under spelperioden vill vi ha ett djupare och ingående samarbete med olika samarbetsklasser i åk 5 i länet. Ni ska delta vid workshop hos oss och sedan vara aktörer i själva pjäsen. Det kommer krävas extra engagemang från mentor och/eller fritidspedagoger för de medverkande klasserna. Det innebär att ni sätter av en vecka åt att vara medverkande på scen på Unga Klara.

Detta innebär samarbetsveckan:

Måndag: Hela klassen kommer till Unga Klara för en inledande workshop. Ensemblen och Unga Klaras teaterpedagog håller i workshopen där ni lär känna varandra och där vi övar och arbetar tillsammans. Ni har med er matsäck från skolan. Vi delar in klassen i grupper (5 – 8 elever) och dessa grupper kommer sedan att vara medaktörer på scen under veckans gång.

Tisdag – fredag: Varje dag kommer en av grupperna i klassen till Unga Klara. Vi repeterar, stämmer av och äter en gemensam enkel lunch med mackor innan vi går på scen och spelar föreställningen. I salongen sitter andra mellanstadieelever från skolor i hela länet. Föreställningen varar i 75 minuter. Tidsram för dagen: kl 10.00 – 13.30.

Veckan därpå eller senare: Hela klassen kommer tillbaka till Unga Klara och tittar på föreställningen, numera som publik. Ni får se när andra elever från andra skolor gör samma sak som ni redan gjort.

Samarbetsklasserna kommer att få en unik möjlighet att lära känna teaterns verkemedel och magi. Vi kommer ha roligt!

Föreställningen spelas på Unga Klara från oktober till december 2016 och är ett samarbete mellan Bastard Produktion och Unga Klara.

Anmäl er genom att maila bokning@ungaklara.se. Du tilldelas då tider för både workshops och föreställning. Obs! Begränsat antal platser och anmälan är bindande. Projektet är en del av Stockholms läns landstings hälsopedagogiska projekt och kan därför ges gratis till medverkande klasser.

Biljetter

Translate