Barn och unga - vår bästa publik!

Unga Klaras självklara utgångspunkt är att barn är en kompetent, kvalitetsmedveten och reflekterande publik. Barn och unga är vår främsta dialogpartner i varje produktion och en fantastisk grupp att utveckla något nytt gentemot. Vi ger oss på de allvarliga ämnena, men också den lust- och lekfulla formen, försöker kombinera det tunga med det lätta, forskar, ifrågasätter och provar.

Translate