Tre frågor till Klas Lagerlund

Publicerat den 8 februari 2016. Föreställningen ReadingMaraton

Tre frågor till Klas Lagerlund som projektleder och sjösätter ReadingMaraton på Unga Klara den 13 februari.

1. Berätta Klas, vad är ReadingMaraton?

Det är en heldag då vi ägnar oss åt att läsa pjäser och utdrag ur texter från olika delar av världen. Tanken är att vi under tio timmar, på ett nyfiket och opretentiöst sätt, ska få en inblick i andra länders barn- och ungdomskultur. Det är också ett försök att visa på att det finns en hel värld av intressanta pjäser, både nyskrivna och gamla, som existerar där ute och som förtjänar ett lyssnande öra!

2. Hur har du gjort urvalet av pjäser?

Först har vi samlat in så mycket material som vi bara kunnat, genom olika kontakter och vägar. Vi har frågat vänner, bekantas vänner, olika organisationer och teatrar samt letat fram inskickade texter till teatern. Sen har alla pjäser skummats igenom, för att se om det finns ett barn- eller ungdomsperspektiv, eller om texten på något annat sätt är särskilt intressant för oss. Jag har sen försökt välja ett så brett och skiftande program som möjligt, med pjäser av olika karaktär, tematik och språk.

3. Hur skiljer sig dessa verk från det som vanligtvis spelas på svenska scener?

Jag vet inte riktigt hur jag ska svara på den frågan, eftersom jag inte tycker att de skiljer sig så mycket. Jag hävdar ju att det här ÄR pjäser som BORDE sättas upp på svenska scener också. Just för att de tar upp teman som är universella. Det handlar om att inte räcka till, eller att vilja bli sedd, eller om fantasi och drömmar. Sen är det klart att en kan urskilja en viss kulturskillnad, i språkval, tempo och timing och det skulle ju vara intressant att se hur det överförs om en svensk uppsättning skulle göras.

image1

Hela programmet för ReadingMaraton hittar du här.

Fritt inträde hela dagen! Hurra!

Translate