"Vi gör vad vi kan"

Publicerat den 18 september 2015. Föreställningen Unga Klara Salong 2014

Senaste tidens rapporter från flyktingkatastrofen kan göra en rätt modfälld och sänkt. Givetvis är det något som vi på Unga Klara pratar om och diskuterar ständigt – i allt vi gör, alla möten vi har och när vi tänker framåt. Vad kan vi göra? Kan Unga Klara göra något? Vi vill vara en del i de frivilliga insatser som pågår för att hjälpa alla flyktingar som kommer till, och passerar genom, Stockholm. Mitt i all misär känns det ändå hoppfullt med alla de hundratals vanliga medborgare som gör vad de kan för att bistå medmänniskor i nöd.

Vi har bestämt oss för att teaterhösten på Unga Klara ska gå i flyktingarnas, Syriens och migrationens tecken. Med utgångspunkt för det som just nu händer i Europa vill Unga Klara fortsätta vara en inspiration i kampen, ett ljus i mörkret och ett ställe dit du kan komma för att hjälpa. Salongerna, som sätter igång med start 5 oktober, kommer vara ett rum att samlas i kring intressanta samtal och inbjudna gäster som har något viktigt att berätta. Vi kommer på nya saker som kan förändra världen, i stort och i smått. Första Salongen leds av Gustav Deinoff under rubriken ”Aktivist och konstnär”.

Vi kommer att ha gratis inträde, för vi vill att du kommer. Det finns så mycket vi kan göra. TILLSAMMANS!

När VITSVIT har haft premiär kommer vissa föreställningar efterföljas av samtal med publiken, med specialinbjudna samtalsledare. Även här blir vi ett forum för diskussion, hur vi kan påverka och förändra. Först ut, den 17 oktober, är självklart Athena Farrokzhad & Farnaz Arbabi som vill samtala med publiken om maktstrukturer, anpassning, ilska, uppror – från barnens perspektiv. Med utgångspunkt från just den här berättelsen, och vilken effekt den har visat sig ha på de unga människor (elever) som vi har haft med som referenspublik.  Det känns som att alla kan sätta sig in i det här med föräldrars krav, rotlöshet och längtan efter tillhörighet. Och då gör det en enorm skillnad på hur pass mycket kunskap och förståelse man har för flyktingar, migration och vad ”anpassning” innebär. Högst aktuellt idag.

Vitsvit-gänget har första mask & kostymgenomdrag idag. Spännande! Återkommer snart med bilder..

Translate